Logo  
Hälsoprofil  
Patientnamn
Personnummer
Adress
Telefonnummer
Beräkna BMI
Vikt  Längd   BMI  < 25
Blodtryck

< 140/90 , vid diabetes < 130/80
Blodsocker

Fastande < 6,1 mmol/l . Efter måltid < 8 mmol/l
Långtidssocker ( HbA1c )

5-6 %
Kolesterol

< 4,5 mmol vid tidigare hjärtinfarkt, diabetiker
< 5,0 övriga
Det onda kolesterolet (LDL)

Diabetes, Hjärtinfarkt < 2,5 mmol/l
Övriga < 3,0 mmol/l
Fysisk aktivitet

> 30 minuter dagligen
Midjemått

Övriga: Kvinnor < 88 cm , Män < 102 cm
Diabetiker: Kvinnor < 80 cm , Män < 94 cm
EKG
      Lungfunktion      Arbets EKG
Bedömning
Råd
Uppföljning
Scorekort Hjärta