Läkarhuset samarbetar med:

Hälsoundersökning - hjärta, kärl

Lilla hälsoundersökningen
Läkarundersökning : genomgång av sjukhistoria och riskfaktorer, inkl. beräkning av BMI. Kroppsundersökning inkl. blodtryck. Blodprov för blodvärde, blodfetter och blodsocker.
Värdering av risken att insjukna i hjärtkärlsjukdomar. Råd gällande livsstilsförändringar och ev. behandling. Vid behov och överenskommelse tillkommer kompletterande lab.prover (separat avgift).
Lilla hälsoundersökningen (1500:-)
OBS! Boka tid hos Dr Fredrik Björklund

Medelstora hälsoundersökningen
Läkarundersökning : genomgång av sjukhistoria och riskfaktorer, inkl. beräkning av BMI. Kroppsundersökning inkl. blodtryck. Blodprov för blodvärde, blodfetter och blodsocker.
EKG. Spirometri. Värdering av risken att insjukna i hjärtkärlsjukdomar
Råd gällande livsstilsförändringar och ev. behandling.
Vid behov och överenskommelse tillkommer kompletterande lab.prover ( separat avgift ).
Medelstora hälsoundersökningen (1800:-)
OBS! Boka tid hos Dr Fredrik Björklund

Stora hälsoundersökningen
Läkarundersökning : genomgång av sjukhistoria och riskfaktorer, inkl. beräkning av BMI. Kroppsundersökning inkl. blodtryck. Blodprov för blodvärde, blodfetter och blodsocker.
EKG. Spirometri. Arbets-EKG - värdering av den fysiska arbetsförmågan, hjärt och lungfunktionen.
Värdering av risken att insjukna i hjärtkärlsjukdomar
Råd gällande livsstilsförändringar och ev. behandling.
Vid behov och överenskommelse tillkommer kompletterande lab.prover (separat avgift).
Stora hälsoundersökningen (3000:-)
OBS! Boka tid hos Dr Fredrik BjörklundOBS! Boka tid hos Dr Fredrik Björklund