Läkarhuset samarbetar med:

Hjärtmottagning

Vad vi gör Mottagningen

Vi utreder, behandlar och kontrollerar alla former av hjärt-kärlsjukdom, såsom:
Bröstsmärta
Kranskärlssjukdom
Högt blodtryck
Hjärtrytmrubbningar
Hjärtsvikt
Blodfettsrubbningar
Kardiovaskulär idrottsscreening
Hälsokontroller

Mottagningen är utrustad med:
Hjärtultraljud
Arbets EKG
Långtids EKG
Långtids blodtryck
Lab

Tid bokas till Hjärtläkare Fredrik Björklund

 

 

Stäng Bildexempel
30 åring fotbollsspelare med smärta från vänster hälsena.

Bilden visar en slemsäcksinflammation samt en förtjockad hälsena
Gul pil : slemsäcksinflammationen
Röd pil : hälsenan
Grön pil : hälben


Bilden visar dopplerundersökning av samma område.
Dopplerunderökning visar kärl. Med dessa kärl följer nerver vilket gör hälsenan känslig för belastning

I detta fall började vi med att behandla slemsäcksinflammationen med en kortisoninjektion.
Efter att slemsäcksinflammationen blivit behandlad, så startade vi excentrisk träning i
kombination med stötvågsbehandling.
Fotbollsspelaren blev besvärsfri.