Läkarhuset samarbetar med:

Företagshälsovård

Bild TimeoutLäkarhuset i Östersund AB har stor erfarenhet av att rehabilitera människor tillbaka till arbetslivet. Dessa erfarenheter visar att ett förebyggande arbete som bygger på tidiga insatser och främjande av individens egna förmågor har stor betydelse för bevarande av hälsa.

I dagens arbetsmiljö är det ofta påfrestningar av psykosocial natur och mentala belastningar i form av stress som leder till ohälsa. Vår specifika profil innebär därför att vi integrerar medicinsk och psykologisk kunskap i våra tjänster.

Hos oss får du träffa läkare inom olika medicinska områden. Vi har även sjuksköterskor, sjukgymnaster, skyddsingenjörer, massörerer, naprapater och beteendevetare. Vid Läkarhuset finns psykologer med bl.a. specialistkompetens inom psykoterapi samt lång erfarenhet av stress, kris och trauma.

Vår verksamhet bygger på hög tillgänglighet, kontinuitet och korta väntetider. Våra kunder väljer själva, eller i samrådan med oss, vilka tjänster som ska ingå i deras företagshälsovård. Du avgör vilka tjänster du eller ditt företag vill köpa och vi garanterar god kvalitet.