Läkarhuset samarbetar med:

Rehabilitering

Bild pusselbitarLämna över administrationen av sjukskrivningar till oss så håller vi reda på alla regler och blanketter.
Genom vår rehabiliteringshandläggning kan företag som inte själva har tid eller kunskap överlåta den administrativa processen kring handläggning av sjukskrivningar till Läkarhuset i Östersund AB. Tjänsten innebär att du som arbetsgivare inte behöver hantera regelverk och blanketter. Kontakta Läkarhuset när någon av dina medarbetare blir sjukskriven så utför vi kartläggningen av vilka rehabiliteringsbehov som finns. Vi föreslår också vilka åtgärder som behöver vidtas för en effektiv rehabilitering.

Läkarhuset support - Företagsstöd i sjukskrivningsprocessen

Vid sjukdom...
Vid sjukdom kontaktar du Läkarhuset Support och vi ställer samtliga resurser i vårt nätverk till ditt förfogande. Vår Rehabvägledare samordnar de insatser som behövs för att din medarbetare ska komma i arbete så snabbt som möjligt. Vi utformar nödvändig handlingsplan, bokar tider för undersökningar och fastställer innehåll och tidsram för rehabiliteringsinsatser. Vi handlägger arbetsåtergången och sköter uppföljningar. Allt i nära samarbete och dialog med ditt företag och din medarbetare.
Du som kund väljer själv i hur stor omfattning du vill ha hjälp med handläggningen. Läkarhuset har bred kompetens och hög tillgänglighet. Vi garanterar god service och hög kvalitet.