Läkarhuset samarbetar med:

Vaccination

Generellt så skall man först se över sitt grundskydd med stelkramp, difteri och polio. Efter detta så är vaccinationen beroende på följande faktorer:

Är du?
- gravid? planerar att bli gravid?
- frisk?
- beroende av mediciner dagligen?

Skall du?
- på en lång eller kort resa?
- på en sol- och badresa eller skall du resa runt på landsbygden?
- besöka flera länder, vilka och när på året?
- flytta till ett annat land?

Observera att individuella bedömningar alltid måste göras utifrån ovanstående faktorer. Nedan kan du få en uppfattning vad vaccinationen för din resa kostar. Notera att vaccination mot Hepatit A och B kan göras med en spruta innehållande båda vacciner men det är under förutsättning att du inte tagit Hepatit A eller B vaccination tidigare. Till mottagningsavgiften ( Vaccination ) tillkommer alltid kostnad för varje enskilt vaccin.