Läkarhuset samarbetar med:

Ultraljudsscanning muskler leder ligament


Ultraljudsundersökning även kallad ultraljudsscanning, exponerar delar av kroppen med högfrekventa ljudvågor som producerar bilder av kroppens insida. Ultraljudsbilder är tagna i realtid kan omedelbart visa strukturen och flödet av kroppens muskler och senor, liksom hur blod flödar genom blodkärlen. Ultraljudsundersökningar är en medicinsk undersökning utan ingrepp som hjälper läkaren, sjukgymnasten med flera att göra bedömningar och behandla muskuloskeletala besvär utifrån en mer korrekt diagnos.

Vilka är egentligen fördelarna med ultraljud och ultraljudsscanning i jämförelse med andra undersökningsmetoder?

Fördelar
Ultraljudsundersökning är icke-invasiv (inga nålar eller injektioner) och är vanligtvis smärtfri. Ultraljud är allmänt tillgänglig att använda och billigare än andra avbildningsmetoder. Ultraljudsundersökning använder inte joniserande strålning. Ultraljudsundersökning ger en tydlig bild av mjuka vävnader. Traditionell strålningsröntgen kan endast ge en tydlig bild av hårda vävnader dvs ben. Ultraljud ger möjlighet till att scanna patienten vid dynamiska tester och rörelser. Att jämföras med magnetröntgen då patienten måste ligga alldeles stilla under ett flertal minuter. Ultraljud ger realtids bildbehandling. Till skillnad från det starka magnetfältet vid magnetröntgen påverkar inte ultraljudet t ex pacemaker, ferromagnetiska implantat eller andra fragment i kroppen. Ultraljud är också ett utmärkt alternativ till magnetröntgen vilket en klaustrofobisk patient kan uppleva som besvärlig.

Risker
Det finns inga kända skadliga effekter på människor vid muskuloskeletal ultraljudsscanning.

Tid bokas till: Dr Peder Blomqvist

Exempel på axel undersökning
http://youtu.be/eglplbWaqxA

 

Stäng Bildexempel
30 åring fotbollsspelare med smärta från vänster hälsena.

Bilden visar en slemsäcksinflammation samt en förtjockad hälsena
Gul pil : slemsäcksinflammationen
Röd pil : hälsenan
Grön pil : hälben


Bilden visar dopplerundersökning av samma område.
Dopplerunderökning visar kärl. Med dessa kärl följer nerver vilket gör hälsenan känslig för belastning

I detta fall började vi med att behandla slemsäcksinflammationen med en kortisoninjektion.
Efter att slemsäcksinflammationen blivit behandlad, så startade vi excentrisk träning i
kombination med stötvågsbehandling.
Fotbollsspelaren blev besvärsfri.