Läkarhuset samarbetar med:

Läkarhuset erbjuder dig:

Försäkringsmedicin
Inom vår privatvård levererar vi sjukvårdstjänster till alla försäkringsbolagen. Vi har specialistkompetens inom områdena allmänmedicin, internmedicin, kardiologi samt ortopediskmedicin. Läkarhuset i Östersund AB bedriver privatvård utan köer eller krav på remiss. Vår verksamhet bygger på hög tillgänglighet, kontinuitet, korta väntetider och god service.

Företag
Vi har under många år bedrivit företagshälsovård. För mer information se fliken företagshälsovård. Läkarhuset i Östersund AB bedriver privatvård utan köer eller krav på remiss. Vår verksamhet bygger på hög tillgänglighet, kontinuitet, korta väntetider och god service.

Privatpersoner
Till privatpersoner kan vi erbjuda besök på vår idrottsskademottagning som även är auktoriserad landslagsmottagning. Vi har även en fullvärdig vaccinationsmottagning där du kan vaccinera dig inför dina resmål. Vi utför avancerade hälsoundersökningar inklusive arbets-EKG. Du kan även få hjälp med alla typer utan intyg. Vår verksamhet bygger på hög tillgänglighet, kontinuitet, korta väntetider och god service.