Läkarhuset samarbetar med:

Arbetsfilosofi

Bild Nyckel till framgångMånga företag, myndigheter och organisationer anlitar i dag Läkarhuset i Östersund AB för att öka kraften i sina verksamheter. Det sker på tre sätt - reaktivt, preventivt och proaktivt.

REAKTIVT
Det är ibland svårt att skilja den ohälsa som är arbetsbetingad från den som är privat. Vi på Läkarhuset försöker oavsett bakgrund till ohälsan få medarbetarna arbetsföra så fort som möjligt. Medarbetare får hjälp med stressbehandling, konfliktlösning, bearbetningar av hot ocph våldsituationer och andra akuta arbetsrelaterade krislägen. Vi erbjuder stöd av psykologer och beteendevetare när de tyngs av själsliga bekymmer. Vi genomför skräddarsydda rehabiliteringsprogram för medarbetare som drabbats av utmattning och långtidssjuskrivning. Vi har även en bred läkarkompetens som snabbt kan diagnostisera, behandla och följa upp alla dom problem som arbetstagaren kan drabbas av.

PREVENTIVT
Vi inriktar oss på att identifiera källor till arbetsrelaterad ohälsa och sedan avlägsna dem. Våra företagssköterskor, ergonomer och hälsopedagoger gör hälsoprofilbedömningar på grupp och avdelningsnivå. Vi föreslår detaljerade åtgärdsprogram på kort och lång sikt. Våra beteendevetare analyserar arbetsflöden och samarbetsformer. Våra ergonomer utformar mer skonsamma arbetsmiljöer. Inte minst tränar vi chefer på olika nivåer att vidga sitt synsätt på hälsa och ohälsa - och utveckla sitt ledarskap ur just det perspektivet.

PROAKTIVT
Vi arbetar med att stärka medarbetarnas motståndskraft mot ohälsa och öka deras motivation och välbefinnande. De får till exempel tillgång till friskvård i olika former, det kan gälla motion, träningslära, stress, kost och vikt, rök- och drogavvänjning, avslappning och mycket annat. Mångfalden är ofta nyckeln till att fånga upp de grupper av medarbetare som är minst benägna att förändra sin livsstil- men som kanske behöver det allra mest. Det kan vara genom personliga aktivitetsprogram som vi naturligtvis coachar i genomförandet. Vi erbjuder dessutom en rad utbildningar inom livsstils- och friskvårdsområdet.