Läkarhuset samarbetar med:

Redcord testning och rehabträning

Redcord Neurac (neuromuskulär aktivering) är en metod som möjliggör weak link test (smärtfri diagnosticering för att hitta svaga länkar och imbalanser) och behandling av lednära och stabiliserande muskulatur.
Muskelstyrka, koordination och balans är alla viktiga delar för smärtfrihet, prestationsförmåga och välbefinnande. Forskning visar att smärta, skada och långvarig inaktivitet kan ändra signalflödet mellan hjärna och muskler. Detta stör muskelinteraktionen och innebär att en del muskler måste ta över jobbet för andra. Detta leder ofta till överbelastning och att smärta uppstår och prestationsförmågan försämras. Syftet med Neurac är att diagnosticera muskelfunktion och obalans i muskulaturen, samt specifikt stimulera inaktiva eller svaga muskler så att normal funktion kan återställas, prestationsförmågan öka och skador/smärtor försvinna eller minska.
Med Redcord behandlar och tränar man människor i alla åldrar och på alla nivåer. Vi jobbar med allt i från äldre människor med neurologiska besvär till rehabilitering av landslagsidrottare.
Träning i Redcord kräver att kroppen måste stabilisera samtidigt som du utför övningarna. Därför tränas muskelsamspelet från de inre små stabiliserande musklerna till de stora synliga musklerna. Du tränar också muskler över flera leder samtidigt. Detta är vad vi kallar funktionell träning. Med slingor tränar man flera muskelgrupper samtidigt – träningen är därför mycket tidseffektiv.
Med Redcord kan du öka din prestationsförmåga och minska din skaderisk. Träning i slingor kräver att kroppen måste stabilisera samtidigt som du utför övningarna. Därför tränas muskelsamspelet från de inre små stabiliserande musklerna till de stora synliga musklerna. Du tränar också funktionellt med övningar anpassade till din aktivitetsnivå eller den idrott du utövar.
Mycket goda träningsresultat har uppnåtts för motionärer såväl som elitidrottare och ett flertal landslagsmän och -kvinnor tränar idag med Redcords metodik och utrustning.
Neurac slingbehandling har visat god effekt på besvär såsom:
• Nackbesvär (inkl. Whiplash, stel nacke / huvudvärk )
• Smärta och besvär i höft/bäcken (inkl. foglossning )
• Ryggbesvär (inkl. diskbråck , lumbago , ländryggssmärta )
• Knäbesvär
• Smärta och besvär arm/skuldra (inkl. impingement musarm / tennisarmbåge )
• Neurologiska sjukdomar

Behandlingen består av speciellt utvecklade övningar i Redcords slingsystem som syftar till att återställa normala rörelsemönster och på så sätt skapa smärtlindring. Neurac aktiverar och stärker försvagade muskler så att överbelastade muskler kan avlastas och så att en normal funktion kan återfås.

Identifiera svagheterna – skräddarsydd funktionell träning
Arbetsgången består i individuell undersökning inklusive anamnes och kartläggning av funktion och muskelinteraktion. Weak link test genomförs med hjälp av Redcord. Syftet är att identifiera inaktiva muskler, svagheter i den stödjande muskulaturen och muskelinteraktion. Sådana brister kan även återfinnas bland elitidrottare och beror på ändrat signalflöde mellan hjärna och muskler på grund av smärta, överbelastning eller inaktivitet.
På grundval av resultaten utvecklas ett individuellt rehabiliterings- och/eller träningsprogram med Redcord. Målet med träningen är att aktivera och stärka försvagade muskler, avlasta överbelastad muskulatur och normalisera muskelinteraktionen. Övningarna är smärtfria.

Vägledd egenträning säkrar långvarig effekt
Behandling och träning ser på helheten och behandlar orsaken till besvären/smärtorna, inte bara symptomen.
Utifrån testning och initial undersökning upprättas ett individuellt träningsprogram för att bibehålla och förbättra den uppnådda behandlingseffekten.
Genom att bli av svagheter i muskelsamspel och stärka coremuskulaturen förebyggs skador och återfall.
Neuracbehandling är i normala fall helt smärtfri och utan negativa biverkningar. Övningarna kan vara både tunga och utmanande, men de ska utföras med kontroll och kvalitet. För långvarig effekt krävs det uppföljande egenträning.
Slingträning kan hjälpa alla som vill förbättra styrka, stabilitet och muskelkontroll. Redcord kan ge anmärkningsvärda resultat för elitidrottare och patienter med kroniska sjukdomar och akut smärta och tydliga minskningar i sjukfrånvaron i företag som har implementerat Redcord på arbetsplatsen.

Bakgrund
Redcord är ett system som består av utrustning och metoder för att undersöka och behandla smärta och nedsatt funktion. Systemet grundades i Norge 1991 och är etablerat i stora delar av världen. Sjukgymnaster, läkare och idrottsforskare har utvecklat utrustning och metoder som bygger på neurofysiologiska forskningsrön.
I Sverige används Redcord framgångsrikt inom rehabilitering av muskuloskeletala skador, Systemet används också framgångsrikt vid rehab av neurologiska sjukdomar som stroke och whiplash samt vid graviditetssmärtor i bäckenregionen.
Redcord Neurac – (Neuromuskulär aktivering) bygger på vetenskapliga studier och erfarenhet inom rehabilitering och elitidrott. Metoden fokuserar, liksom övriga behandlingsmetoder vi använder på Läkarhuset, på orsaken till problemen och inte bara symptomen.

RedCord

Tid bokas till: Sjukgymnast Kristina Frank eller Mikael Lagerkrans

 

Stäng Bildexempel
30 åring fotbollsspelare med smärta från vänster hälsena.

Bilden visar en slemsäcksinflammation samt en förtjockad hälsena
Gul pil : slemsäcksinflammationen
Röd pil : hälsenan
Grön pil : hälben


Bilden visar dopplerundersökning av samma område.
Dopplerunderökning visar kärl. Med dessa kärl följer nerver vilket gör hälsenan känslig för belastning

I detta fall började vi med att behandla slemsäcksinflammationen med en kortisoninjektion.
Efter att slemsäcksinflammationen blivit behandlad, så startade vi excentrisk träning i
kombination med stötvågsbehandling.
Fotbollsspelaren blev besvärsfri.