Läkarhuset samarbetar med:

Ultraljudsscanning hjärta

Med ekokardiografi undersöks hjärtat med ultraljud . Ultraljud sänds in till hjärtat från en givare, en s.k. transducer, som anläggs på utsidan av bröstkorgen. Ultraljudet reflekteras från strukturer i hjärtat och man kan på så sätt se en rörlig bild på en dataskärm över hur hjärtat arbetar.
Med tekniken kan storleken på hjärtrummen och tjockleken på hjärtväggarna bestämmas och man får information om hjärtkamrarnas prestanda.
Med tillägg av Dopplerteknik kan blodets rörelser genom hjärtat studeras. Doppler registrerar blodkroppars hastigheter och metoden ger information om blodflödet över hjärtklaffar och om flödet i hjärtats kamrar och förmak.   
Några av de vanligaste frågeställningarna som en ekokardiografisk undersökning kan svara på är: 

  • • Hur bra pumpfunktion har den vänstra hjärtkammaren?
  • • Finns det tecken på skada, t.ex. genomgången hjärtinfarkt?
  • • Finns det läckage eller förträngningar i klaffarna?
  • • Vilken betydelse har ett läckage eller en förträngning?
  • • Är hjärtväggen förtjockad eller normal?  
  • • Finns det vid undersökningen tecken på ett ökat blodtryck i lilla kretsloppet, d v s över lungorna,
      vilket kan tyda på lungsjukdom?
  • • Finns det ett läckage mellan vänster och höger hjärthalva?
  • • Finns det vätska i hjärtsäcken?

Ekokardiografi är en smärtfri och för patienten enkel undersökning. Den tar mellan 20 och 45 minuter att genomföra beroende på hur mycket detaljer man behöver studera och på vad frågeställningen är.   


Tid bokas till: Hjärtläkare Fredrik Björklund 

Exempel på undersökning
http://youtu.be/wDP95-wgUzU